ท่องเที่ยว ร้านเดิมบางผ้าไทย
ร้านเดิมบางผ้าไทย
 
   

กลุ่มผ้าไทยจัดตั้ง ขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2545 โดยการสนับสนุนเงินทุนจัดหาเครื่องจักรจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาค 8 สุพรรณบุรี เดิมมีงานประจำเป็นงานเย็บผ้ายูนิฟอร์มกับบริษัท โกบ๊อ ได้ประสบภาวะเศรษฐกิจถดถอยขากสภาพคล่องอย่างหนัก ต่อมาพลิกผันมาผลิตผ้าไทยลายไทยหลากสีจนเป็นที่นิยมของคนจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดใกล้เคียงหลายๆ จังหวัด

ตัวอย่างผ้าลายไทย3 ผ้ามาสิ้นเดือนธันวา

มี5สีค่ะ ฟ้า/สีทอง/สีม่วง/สีเขียวหยก/ชมพู

เสื้อลายไทยอัดกาว /ลายไทย2

 


Share on Facebook


close