ข่าวประชาสัมพันธ์ สถานีอนามัยตำบลอู่ทองร่วมทำนวตกรรมบิณฑบาตรสุขภาพ
สถานีอนามัยตำบลอู่ทองร่วมทำนวตกรรมบิณฑบาตรสุขภาพ

ในวันที่ 23- 24 กรกฎาคม 2552 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี  จัดให้มีการประชุมเชิงวิชาการที่ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช  ชั้น 10  โดยมีการจัดประกวดผลงานวิชาการด้านนวัตกรรม  ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภออู่ทองร่วมส่งนวัตกรรมบิณฑบาตรสุขภาพ  ซึ่งเป็นผลงานนวัตกรรมของสถานีอนามัยโซน 3 ซึ่งประกอบด้วยสถานีอนามัยตำบลอู่ทอง  สถานีอนามัยตำบลเจดีย์  สถานีอนามัยตำบลกระจันและสถานีอนามัยบ้านหนองชะโด   ใครที่สนใจว่า   บิณฑบาตรสุขภาพคืออะไร  ติดตามได้ในงานนี้นะจ๊ะShare on Facebook


close